Esilehele eFandist
Efant Facebookis Efant vk.com
Logi sisse

eFandist

E-Fant õppekeskkond on lihtne, mugav ja pingevaba võimalus õppida eesti keelt ja Eesti ajalugu. E-Fandi õppekeskkond sobib nii õpilasele, kes õpib eesti keelt või Eesti ajalugu, kui ka keeleõppijale, kellel on soov oma keeleoskust arendada.

Keskkond jaguneb kaheks mooduliks: eesti keele mooduliks ja ajaloomooduliks.

Keelemoodul koosneb 30 lugemis- ja 30 kuulamistestist. Iga testi juures on 5 kuni 7 harjutust, et võimaldada õppijal tõsta oma testide sooritamise taset ning parandada keeleoskust. Eesti keele õppemooduli E-Fant tellija oli Integratsiooni Sihtasutus ja EL Phare Eesti keele õppeprogramm. Keskkond loodi koostöös keeleekspertidega Ingrid Rummo, Karin Rummo, Toomas Muru ja Elo Rohult.

Ajaloomoodulis on Eesti ajaloo õppematerjalid. Ajaloomoodul koosneb 15 lugemis- ja 15 kuulamistekstist, millele järgneb test. Iga testi juures on 5 harjutust, et võimaldada õppijal tõsta oma testide sooritamise taset ning parandada keeleoskust ja ajalooteadmisi. Tekstid, testid ja harjutused on jagatud kolmele keeletasemele A2, B1, B2.

Ajaloomoodul arendati välja 2012. aastal Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed eestvedamisel. Ajaloomooduli väljatöötamisele aitasid kaasa ajalooeksperdid Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Indrek Riigor ja Mare Oja ning eesti keele eksperdid Marju Ilves ja Ingrid Krall. Mooduli väljatöötamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Soovitame ennast E-Fandi kasutajaks registreerida. Õppemoodulid on ehitatud üles täisautomaatsena ning jälgivad kasutaja õppimist. Vajadusel suunatakse harjutaja sobivamate testide juurde. Õppekeskkonnas liikumine on lihtne– teste ja harjutusi antakse ette vastavalt valitud raskustasemele ning arvestades varasemaid tulemusi. Registreerunud kasutaja saab hiljem jätkata kohast, kus ta viimati õppimise katkestas. Keskkond võimaldab ka anonüümsena teha juhuslikult etteantud teste.

Õppijal on kasutada ka suur eesti-vene sõnaraamat. Õppekeskkonna tulemusi ei avaldata mujal, kui ainult E-Fandis.

E-Fandi tehniline arendaja ning väljatöötaja oli Mindworks Industries OÜ.